Taotlusvorm

Taotlusvorm on vorm, mille pead esitama rahastajale, et just Sina saaksid rahastust oma ideele. Mis on kõige tüüpilisemad küsimused taotlusvormidel?

Sinu kontaktandmed – Pead sisestama tavaliselt oma täisnime, aadressi, e-posti aadressi ja vahel ka telefoninumbri.

Projekti kestvus, koht – Kunas alustad oma projektiga ja lõpetad? Kui korraldad üritust, siis too välja ka ettevalmistusaeg. Lisaks too välja ka koht, kus hakkab midagi toimuma selle projekti raames.

Eesmärk ja vajadus – Kellele on see projekt kasulik ja milleks? Mis eesmärki soovid projekti lõpuks saavutada?

Idee selgitus – Mida soovid korda saata? Mida teostad? Seleta siin hästi üksikasjaliselt lahti.

Projekti tulemused ning mõju – Siin pead välja tooma selle, et mida said osalejad rohkem teada? Mida nad nüüd oskavad? Mis muutus nende elus?

Aga kust ma leian taotlusvormi? Väga õigustatud küsimus! Tavaliselt on toodud välja rahastaja kodulehel materjalid või vormi link. Kui Sa ei leia seda, siis veendu, kas projektikonkurss on üldse alanud. Kui on, aga ikka ei leia, siis kirjuta rahastajale.

 

Järgi neid punkte, kui vastad taotlusvormile:

  • Õigekiri! Õigekiri ja veelkord õigekiri!
  • Väldi kordusi! Kasuta sünonüümisõnastikku, et kasutada erinevaid sõnu. (Nt ära alusta igat lauset: “Sest et”)
  • Komad, punktid, hüüumärgid ja küsimärgid! Kasuta neid õigesti!
Skip to content