Soovituskiri, motivatsioonikiri

MOTIVATSIOONIKIRI

Motivatsioonikiri on kiri, mis tuleb koostada selleks, et rahastaja saaks aru miks just sinu projekt peaks saama rahastuse.

Inimene, kes loeb Sinu motivatsioonikirja peab aru saama, miks just Sina peaksid saama oma projekti jaoks rahastust ning miks Sina ja Sinu projekt olete parim valik. Motivatsioonikirjas pead vastama selgelt küsimusele: “Miks peaksid just sina saama selle rahastust?”.

 

Motivatsioonikirjas on oluline:

 • kiri on selge.
 • rõhuta, milles Sa hea oled.
 

Soovitusi motivatsioonikirja kirjutamiseks:

 • Motivatsioonikirja eesmärk on anda vastus rahastaja küsimusele “Miks just Sina peaksid saama rahastust meie fondist?”
 • Ole korrektne! Vormista oma motivatsioonikiri korrektselt ning nõuetekohaselt. Veendu, et sinu nimi, kontaktid ja koht, kuhu projekti esitad oleksid kergesti leitavad.
 • Kasuta tuntumaid kirjastiile! Nt Times New Roman või Arial kirjasuurusega vahemikus 10-12.
 • Õigekiri ja esmamulje! Korrektne õigekiri kõneleb kandideerija sõnaseadmise ja kirjaliku eneseväljendamise oskuste kohta palju ning jätab sinust hea esmamulje. Küsi õigekirjaga abi! Abi võid küsida ka oma eesti keele õpetajalt või siis noorsootöötajalt. Palu mõnel sõbral, vanemal või õpetajal kirjatööle pilk peale heita, sest teine inimene märkab paremini väikeseid kirjavigu või konarusi.
 • Varu aega! Ära jäta motivatsioonikirja kirjutamist viimasele minutile. Võta motivatsioonikirja kirjutamiseks mitu päeva aega. Esmalt kogu mõtteid ja kirjuta üles märksõnu, millest tahaksid kirjutada. Kui tekst on valmis, lase sel mõnda aega niisama seista ja vaata näiteks järgmisel päeval uuesti üle. Värske peaga võib tekkida uusi mõtteid ja silma võivad hakata ka kirjavead.
 
 • Motivatsioonikirja näidis
 • Motivatsioonikirja vorm

SOOVITUSKIRI

Soovituskiri on kellegi teise arvamus Sinust.

Mõnikord soovib tööandja lisaks Sinu CVle ja motivatsioonikirjale saada kellegi teise arvamust (näiteks endine tööandja, noorsootöötaja, klassijuhataja, õpetaja vms).

Soovituskiri võib olla koostatud nii vabas vormis kui ka asutuse blanketile ja selle algusesse võib lisada ka teie ettevõtte lühikese tutvustuse.

Soovitatava kohta käiv info peaks välja tooma inimese oskused, võimed ja iseloomuomadused. Enamasti rõhutatakse kandidaadi häid külgi ja samas tuuakse välja ka mõned arendamist vajavad omadused. Ka negatiivsete omaduste kirjeldamisel tuleb välja tuua see, kuidas on neid võimalik arendada.

Soovituskiri võiks sisaldada ülevaadet inimese:

 • koolis käitumisest;
 • teadmistest;
 • pingetaluvusest;
 • vastutustundlikkusest;
 • loovusest;
 • iseseisva töö oskusest;
 • otsustusvõimest;
 • pühendumusest;
 • meeskonnas töötamisest;
 • organiseerimis- ja suhtlemisoskusest;
 • kaaslastega läbisaamisest.
 
 • Soovituskirja näidis
 • Soovituskirja vorm
Skip to content