Idee

KUST ALUSTADA?

Oled jõudnud Minuidee.ee rahastus sektorisse! Alustame Sinuga kursust, kuidas oma väikese ideega jõuda professionaalse teostuseni. Selles peatükis töötleme läbi ideed, mida rahastatakse. Samuti tutvustame teile nõudeid, mis on iga projekti juures olulised! Projekti juures on tähtis see, et sul oleks olemas meeskond! Meeskond on ka kaks liiget! Aga ära võta väga palju liikmeid, sest Sa ei jõua hallata korraga väga palju noori!

MISSUGUSEID IDEID TOETATAKSE?

Tavaliselt toetatakse just pikemaajalise mõjuga, kui ühekordseid ettevõtmisi. Pikemaajalise mõjuga ettevõtmine on huviringi läbiviimine (teadusring, meediaring, IT-ring, meistedamisring, kokandusring jms), ehitustööd (korvpalliplats, vaba aja park), noortekeskuses ruumi loomine (mänguruum jms), vastava tehnika saamine noortekeskusesse (kõlarid, arvutid, mikrofonid, televiisor, mängud, mööbel), laager (tervislik toitumine ja eluviis, teadmiste arendamine). Me soovitame ehitustööde käigus korralda pärast mingi üritus – näiteks kui korrastasid korvpalliplatsi, siis tee korvpalliturniir! Sellega näeb rahastaja, et tegemist on pikema ajalisema mõjuga ettevõtmine.

AGA MIS SEE ÜHEKORDNE IDEE SIIS ON?

Ühekordne idee on see, mis toimub ainult üks kord ja seda rohkem ei toimu. Kutsume seda ühekordseks ürituseks. Näiteks korraldad ürituse ja sellel pole mingit mõju, siis sellise ideega kahjuks kaugele ei jõua. Aga selleks olemegi meie!

Me soovitame mõelda, kellele & miks Sa seda üritust teha tahad. Pane end osaleja rolli: ma tulen üritusele praeguste teadmistega – kui ma olen üritusel ära käinud, mida ma õppisin Sinu üritusest?

Soovid korraldada diskot? Aga miks üks üritus? Tee koguni sari! Korralda nt nelja kuu jooksul 6 diskot (nt erinevates stiilides). Kutsu erinevad DJ-id või lase hoopis noortel teha disko.

Soovid korraldada mängu üritust/võrgupidu? Võrgupeoga on hea koostööd teha kohaliku omavalitsusega (edaspidistes teemades KOV). Tavaliselt on olemas omavalitsustel/koolidel võrgujaoturid ja võrgukaablid. Mänguürituse korral proovi rahastust saada nt Kultuurkapitalist.

Soovid korraldada huviringi? See pole ühekordne ettevõtmine! Mõtle läbi temaatika – mida, kellele ja miks sa teed?

Iga idee on unikaalne ning sellele mõju tekitamiseks pead mõtlema, missugust väärtust saab osaleja. Pane end osaleja situatsiooni ja mõtle, kuidas saaksin oma teadmisi täiendada või uusi omandada.

Küsimused idee kinnistamiseks:
Kas idee on jätkusuutlik? On sellel pikem mõju?
Kas Sul on olemas meeskond & juhendaja (nt noorsootöötaja, huvijuht), kellega Sa projekti teed?
Kas oled läbi mõelnud täpse plaani, mida soovid projekti lõpuks saavutada?

IDEE VEEL PAREMAKS!

Projektile on arvatavasti vaja ka korralduskohta/toimumispaika. Sellega tuleb tegeleda alati enne projekti esitamist, sest see on väga tähtis projektis.

Huviringi jaoks on väga head igasugused klassiruumid. Kui tegeled nt meisterdamisringiga, siis võib seda teha ka vabalt noortekeskuses. Nt trummiring peaks toimuma suuremas kohas, selleks sobiks hästi kultuurimaja.

Ürituse jaoks mõtle sellele, palju osalejaid tuleb. Kui on üle 30-ne inimese, siis rendi mingisugune spordisaal, seltsimaja või kultuurimaja. Kui on väiksem osalejate arv, sobib ka noortekeskus (muidugi oleneb suurusest). Välisürituste korraldamisel pea nõu oma juhendajaga ja vallavalitsusega.

Ruumide osas saab koostööd teha kohalike teenusepakkujatega, sest kohalikud saavad tavaliselt soodsamalt. Kui teostad projekti valla hallatava asutuse alt (nt kool, noortekeskus), siis peaksid saama tingida.

Järgmiseks mõtle sellele, milliseid tarbeid ja tehnikat soovid. Otsi kohti, kus neid asju saad rentida/soetada/laenata. Üks tähtis reegel on see, et Sa ise ei lähe reaalselt poodi raha eest seda ostma – tänapäeval käib asi e-arvetega, millega Sa tegelema ei pea. Jäta see juhendaja hooleks. Otsi alati kolmest erinevast kohast sama asja ja vali kõige soodsam – väldid nii petta saamist! Järgmistes peatükkides räägime sellest lähemalt.

RAHASTAJATE ABC

Kõige esimene rahastaja võib olla Sinu kohalik omavalitsus (edaspidi kasutame lühendit KOV), noortekeskus, kool, valla hallatavad asutused ja kohalikud külaseltsid. Kõige esimese asjana kirjuta just neile, et küsida, kas neil on vabu vahendeid toetamast Sinu ideed.

Kui osutub sinu rahastajaks üks neist, siis ei saa arvestada eriti suure summaga. Aga nende juures on plussiks see, et nad toetavad tavaliselt ühekordseid ettevõtmisi.

Kasulik nipp: Ära kirjuta nende info e-posti aadressile, sest see kiri võib osutuda märkamatuks. Kirjuta otse sellisele isikule, kes tegeleb toetustega (vallavalitsusest noorsootöö-, kultuurispetsialist; koolist huvijuht; külaseltsi juht jms).

Teised rahastajad on tüüpilised sponsorlused. Kõige suuremad toetajad on pangad. Pangad toetavad haridust, ettevõtlikust, kultuurset tegevust, lastre ja noorte arengut ning ka spordiüritusi. Panga juures on plussiks see, et kui neil on vaba raha ja neile meeldib Sinu idee, siis saad sealt tugeva toetuse. Miinus see, et kui antud teema ei sobinud Sinu ideega kokku, siis kahjuks on väga väike tõenäosus saada rahastust.

Kui otsustad taotleda raha pangast, siis pead ka toetajale midagi pakkuma – peamiselt on selleks turundus. Mõtle läbi oma väärtuspakkumine sponsorile, mida maini kindlasti ka toetuskirjas.

Toome välja selle, et tavaliselt ei piisa reklaamist, kui üritusel on alla 100 osaleja. Väga hea on pakkuda reklaami televisioonis, aga kui võimalused puuduvad, siis paigalda kodukanti plakateid, jaga sotsiaalmeedias, lase asutustel jagada ning tee erinevaid kampaaniaid (nt jaga ja võida üritusele pilet)!

Asutused, kellelt võid julgelt toetust küsida:
SEB;
Swedbank;
LHV;
Punktid.ee (suurem toetus oleks mängude saamisel);
Pizzakiosk (suurem toetus oleks poe kinkekaardide saamisel);
Premia (suurem toetus oleks jäätiste saamisel);
COOP (suurem toetus oleks Coopi omatoodetega);
Täpsemat infot ürituskorralduse kohta leiad siit: lauluvaljak.ee

Noorteprojekt. Noorteprojektil peab täitma teatud vormi ning esitama dokumendid. On ka fonde, kus peab taotlusvormi täitma veebi kaudu. Suuremas osas jätkame just kolmanda punkti, noorteprojekti, arendamisega järgnevates teemades. Infot on ka eelnevate punktide kohta, aga üldisem arutelu tiirleb kolmanda punkti ümber.

Projektide alla sobivad noortekohtumised. Noortekohtumine on see, kus noored saavad kokku ja teevad koos midagi toredat.

LEADER toetab erinevaid maakohtade arendamisega seonduvaid tegevusi. Osalusprojektide ja Euroopa projektide infot leiad täpsemalt välja toodud lingil.

Tuntumad rahastajad:
• Noortekohtumised
• LEADER
• Nopi Üles
• E-Rasmus
• Osalusprojektid
• Euroopa fondid

Skip to content